menu

REKRUTACJA 2019/2020

2019-02-11 13:34:12 (ost. akt: 2019-07-16 13:30:54)

INFORMACJE O REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓWINFORMACJE O REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


TERMINY W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

17 lipca 2019 r. (środa) – 6 sierpnia 2019 r. (wtorek)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21 sierpnia 2019 r. (środa)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 23 sierpnia 2019 r. (piątek)
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

29 sierpnia 2019 r. (czwartek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA