menu

16 EDYCJA PROGRAMU DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2019-03-26 09:09:10 (ost. akt: 2019-03-27 09:19:35)

16 edycja programu Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 20. 03. 2019 r. po raz kolejny 58 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie wzięło udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości. Uczniowie odbyli jednodniowe praktyki w 10 instytucjach zapoznając się z specyfiką wymarzonego zawodu. W tym roku program został skierowany do następujących klas: ITI, I TE. Młodzież mogła przyjrzeć się z bliska zawodom, z którymi wiążą swoja przyszłość. Dokonać charakterystyki stanowiska pracy pod kątem wykształcenia, predyspozycji oraz umiejętności zawodowych. Dzień Przedsiębiorczości to program podczas, którego młodzi ludzie stojący przed trudnym wyborem zawodu, poprzez bezpośrednie zetknięcie się z poszczególnymi specjalizacjami mają możliwość określenia swoich preferencji zawodowych. Pracownicy urzędów i zakładów pracy wyjaśnili na czym polega ich praca, opowiedzieli jakie umiejętności i predyspozycje są potrzebne do wykonywania swoich obowiązków. Spotkania te miały na celu uświadomić uczniom związek między wykształceniem a przyszłą karierą zawodową oraz pomóc zweryfikować wyobrażenie o pracy na konkretnym stanowisku.

Zorganizowali i opiekę sprawowali nad uczniami w Dniu Przedsiębiorczości: p. O. Sostek, p. T. Trochimiuk.