menu

Akcja strajkowa

Autor: ZS1

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z przeprowadzonym referendum w naszej placówce możliwa jest akcja protestacyjna, która według zapowiedzi rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. i będzie trwała do odwołania. W związku z tym może dojść do sytuacji, że nie będziemy w stanie zapewnić realizacji zajęć dydaktycznych. Zorganizujemy wówczas zajęcia opiekuńcze.

Bieżące komunikaty będą przekazywane poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.

Dyrektor Małgorzata Aniela Folga