menu

MŁODZIEŻ W SEJMIE RP, GPW I CENTRUM PIENIĄDZA

2019-04-30 08:28:43 (ost. akt: 2019-04-30 08:37:59)


Młodzież w Sejmie RP, GPW i Centrum Pieniądza

W dniu 27 marca 2019 r. w ramach edukacji parlamentarnej uczniowie zwiedzali Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Młodzież zapoznała się z historią Sejmu, bieżącą działalnością Senatu RP oraz oglądała z galerii Sejmowej Salę Posiedzeń Plenarnych. Aby poznać rynek kapitałowy młodzież zwiedziła Giełdę Papierów Wartościowych. Miała również okazję zaobserwować, co dzieje się na Sali Notowań. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania i inwestowania na giełdzie, obserwowali zmiany kursów akcji i indeksów giełdowych. Następnie zwiedzili Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka - to nowoczesna placówka edukacyjna ukazująca dzieje pieniądza oraz jego rolę na tle gospodarczo-społecznej historii świata i Polski. Poprzez udział w warsztatach edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych uczniowie poznali fascynujący świat pieniądza, skomplikowane procesy ekonomiczne, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. Centrum Pieniądza to swoisty wehikuł czasu, którym można dotrzeć do kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza. Warsztaty prowadzone były przez animatorów i ekspertów w wybranych częściach ekspozycji, zależnie od tematu. Uczniowie wraz z prowadzącymi wykorzystywali metody interaktywne, specjalnie przygotowane karty zadań i pomoce dydaktyczne, rozpoczynając od narodzin pieniądza w ,aż do pieniądza monetarnego i wirtualnego.