menu

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 15-21.10.2018

2018-10-23 14:14:13 (ost. akt: 2018-10-30 06:14:15)

Po raz dziesiąty nasza szkoła brała aktywny udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu Ogólnopolski Tydzień Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia”.
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Jest to inicjatywa sprzyjająca podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.
W naszej szkole odbyły się inicjatywy sprzyjające podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. W ramach OTK odbył się cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, m.in.
Spotkanie z geodetą
W dniu 15.10.2018 uczniowie klas IV TI, II A, I TE, II LO 1gr, uczestniczyli w spotkaniu z geodetą Zenonem Smolińskim. Celem spotkania było poznanie zawodu geodeta oraz zachęcenie młodzieży do studiowania na kierunkach politechnicznych.
Spotkanie z pielęgniarką
W dniu 16.10.2018 uczniowie klas I TE, III D uczestniczyli w spotkaniu pielęgniarką Panią Teresą Pawelczyk. Celem spotkania było poznanie zawodu pielęgniarka oraz zachęcenie młodzieży do rozważenia kariery zawodowej w tym zawodzie.
Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Szczytno
W dniu 18.10.2018 uczniowie klas I TE, III C, III LO, IV TM uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Nadleśnictwa Szczytno specjalistą służby leśnej Panią Anną Boruszewską- Cudak i strażnikiem leśnym Panem Marcinem Zagożdżon. Celem spotkania było poznanie zawodów z „branży leśnej” oraz możliwości kariery jakie stwarzają Lasy Państwowe.
Spotkanie z zastępcą notariusza
W dniu 18.10.2018 uczniowie klas I LO, II LO, III LO, IV TE, II A uczestniczyli w spotkaniu z zastępca notariusza Panią Sylwią Kopiś. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z drogami dojścia do zawodu notariusz i innych zawodów prawniczych. Zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia dalszej nauki na kierunkach prawniczych.
Spotkanie z ratownikiem medycznym
W dniu 19.10.2018 uczniowie klas II LO, III LO, uczestniczyli w spotkaniu z Panem Grzegorzem Achremczyk przedstawicielem zawodu ratownik medyczny. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z wyzwaniami jakie stwarza praca w tym zawodzie.
Spotkanie z przedstawicielami zakładu produkcyjnego FM BRAVO
W dniu 16.10.2018 uczniowie klas III wb, II wb, III B, 3 D uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami zakładu produkcyjnego FM BRAVO. Pan Mariusz Rogacz oraz pani Agnieszka Siedlecka przybliżyli możliwości jakie stwarza praca w przedsiębiorstwie oraz przekazali informacje na temat oczekiwań pracodawców względem pracowników.
Warsztaty p.t. „Młode pokolenie na rynku pracy”
W dniu 19.10.2018 r uczniowie klas . IV TE, II wd, III LO, 3wb, IV TI, 2B, IV TM, 2 wb uczestniczyli w warsztatach p.t. „Młode pokolenie na rynku pracy”, prowadzonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Szczytnie.
Warsztaty pt. „Odkrywanie kompetencji i talentów”
W dniu 10.10.2018 uczniowie klas III TE, III TI, II TI uczestniczyli w warsztatach w Biurze Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pt. „Odkrywanie kompetencji i talentów”. Warsztaty były prowadzone przez coachów kariery Anię Piotrowską i Judytę Zeszczuk.
Wycieczka do zakładu produkcyjnego FM BRAVO.
W dniu 17.10.2018 r. uczniowie klasy II Wd, kształcący się w zawodzie mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej wraz z nauczycielami Oksaną Sostek, Marcinem Dąbkowskim, Robertem Bułas zwiedzali zakład produkcyjny FM BRAVO. Pracownicy zakładu Pan Mariusz Rogacz oraz pani Agnieszka Siedlecka oprowadzili uczniów po wszystkich działach. Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w warunkach gospodarki rynkowej, poznała możliwości jakie stwarza praca w przedsiębiorstwie oraz poznała oczekiwania pracodawców względem pracowników.