menu

Kierownik szkolenia praktycznego

2017-09-21 08:00:00 (ost. akt: 2024-03-27 09:45:52)

Piotr Lemecha

tel. tel. 89 624 28 38 wew. 40
ksp@zs1szczytno.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 14:30

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
- opracowanie planu praktyk zawodowych
- organizowaniu praktyk zawodowych uczniów Technikum
- podpisuję w imieniu szkoły umowy o praktykę zawodową
- nadzoruję przebieg praktyk zawodowych uczniów Technikum
- reprezentuję szkołę w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników
- udzielam konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami
- organizuję kursy dokształcające I , II i III stopnia w ramach Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego zgodnie z jego statutem
-odpowiadam za organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego

Rozporządzenie MEN w sprawie prakt nauki zawodu