menu

Zamówienia publiczne

2021-10-29 12:31:31 (ost. akt: 2023-11-23 14:49:08)

Zapytanie ofertowe na usługi malowania i położenia tynku żywicznego

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę monitorów interaktywnych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowych 52 pozycji książkowych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa urządzeń multimedialnych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa 10 sztuk biurek dla nauczycieli

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa 34 sztuk krzesełek i 34 sztuk stolików szkolnych

Uzupełnienie do Zapytania ofertowego - Zakup i dostawa 34 sztuk krzesełek i 34 sztuk stolików szkolnych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowych 51 pozycji książkowych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy środków czyszczących i polerujących

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie mikroskopu cyfrowego

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zorganizowanie 3-dniowej wycieczki dla około 50 osób do Torunia

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Sprostowanie

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa 34 sztuk krzesełek szkolnych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Usługi remontowe

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa mebli i wyposażenia ekopracowni

Protokół z postępowania

Informacje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywne dostawy węgla kamiennego

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Roboty remontowe i renowacyjne

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Usługi nadzoru budowlanego

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Usługa cateringowa

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zamówienie - Termomodernizacja budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie – docieplenie i elewacja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywne dostawy węgla kamiennego

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie 3-dniowej wycieczki dla około 52 osób do Bydgoszczy

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie 3-dniowej wycieczki dla 52 osób do Bydgoszczy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywne dostawy środków czyszczących i polerujących do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Modernizacja sanitariatu dziewcząt w głównym budynku szkoły

Uzupełnienie dokumentacji - "Modernizacja sanitariatu dziewcząt w głównym budynku szkoły" ZS1G.271.20.2022 z dnia 21.06.2022 r.

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe - Formularz oferty.doc

Zmiany zapisów w zapytaniu ofertowym w sprawie wydłużenia terminu dostawy

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo-malarskie w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie

Protokół z postępowania