menu

Zamówienia publiczne

2021-10-29 12:31:31 (ost. akt: 2023-05-26 09:54:57)

Zapytanie ofertowe - Usługi nadzoru budowlanego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Usługa cateringowa

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zamówienie - Termomodernizacja budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie – docieplenie i elewacja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywne dostawy węgla kamiennego

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie 3-dniowej wycieczki dla około 52 osób do Bydgoszczy

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie 3-dniowej wycieczki dla 52 osób do Bydgoszczy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywne dostawy środków czyszczących i polerujących do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Modernizacja sanitariatu dziewcząt w głównym budynku szkoły

Uzupełnienie dokumentacji - "Modernizacja sanitariatu dziewcząt w głównym budynku szkoły" ZS1G.271.20.2022 z dnia 21.06.2022 r.

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe - Formularz oferty.doc

Zmiany zapisów w zapytaniu ofertowym w sprawie wydłużenia terminu dostawy

Protokół z postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo-malarskie w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie

Protokół z postępowania