menu

GRA MIEJSKA

2015-09-09 17:09:25 (ost. akt: 2015-09-19 16:06:01)

„ Poznaj siebie i sąsiada” gra miejska"

W środę 22 X trzy grupy 5 osobowe z klas I TE, ILO, I TI wraz z uczniami Gimnazjum nr 1

wzięli udział w grze miejskiej "Poznaj siebie i sąsiada” zorganizowanej przez MBP

przy wsparciu biblioteki szkolnej i doradcy zawodowego.

Celem gry było zapoznanie młodzieży z tradycjami i różnorodnością grup etnicznych

i napływowych zamieszkujących Warmię i Mazury: Warmiaków, Mazurów, Kurpiów, Litwinów i Ukraińców.

Grupy młodzieży przemieszczały się ulicami miasta zgodnie z wytyczoną mapą

do poszczególnych punktów informacyjnych,w których zdobywali wiedzę na temat:

zwyczajów, strojów, mowy regionalnej w formie rebusów, krzyżówek,

puzzli, piosenek, z wykorzystaniem eksponatów.

Finał gry miał miejsce w MBP, gdzie młodzież prezentowała zdobyte wiadomości

w formie quizu z nagrodami.

Zwycięzcami gry została drużyna z klasy I TE. Drugie miejsca ex aequo zdobyły grupy z ITI i I LO.

Gra była nie tylko świetną zabawą, ale nade wszystko okazją do poznania tradycji, języka,

dziedzictwa kulturowego wspólnych sąsiadów żyjących w obecnym regionie Warmii i Mazur.