menu

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

2019-10-27 06:50:07 (ost. akt: 2019-10-27 06:57:37)

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2019 21-27.10.2019 „Wielokulturowość Kapitałem Przyszłości” w naszej szkole.

Po raz kolejny nasza szkoła brała aktywny udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu Ogólnopolski Tydzień Kariery. Ogólnopolski Tydzień Kariery, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Jest to inicjatywa sprzyjająca podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2019 odbywa się pod hasłem przewodnim „Wielokulturowość Kapitałem Przyszłości”. Celem tegorocznych wydarzeń, organizowanych w ramach W-M Tygodnia Kariery, jest uświadomienie obecności innych kultur w naszym otoczeniu, pobudzenie do refleksji nad własnymi kompetencjami związanymi z rozumieniem inności oraz ukazanie wielu korzyści wynikających z wielokulturowości.

Wielokulturowość jest obecna w naszym otoczeniu, w rodzinie, szkole i pracy. Najważniejsze abyśmy zrozumieli, że nie dotyczy wyłącznie państw i narodów lecz wszystkich wymiarów ludzkich tożsamości, bo wszyscy jesteśmy w jakiś sposób różni. Bez zrozumienia i akceptacji inności drugiego człowieka wciąż będziemy odbierać ją z niepokojem i niepewnością.

W ramach OTK w naszej szkole odbyły się inicjatywy sprzyjające podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Szczytno
W dniu 21.10.2019 r. uczniowie klas III LO, IV TE, IV TI, II A, IIITH/M uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Nadleśnictwa Szczytno specjalistą służby leśnej Panią Anną Boruszewską-Cudak i strażnikiem leśnym Panem Marcinem Zagożdżon. Celem spotkania było poznanie zawodów z „branży leśnej” oraz możliwości kariery jakie stwarzają Lasy Państwowe.

Spotkanie z zastępcą notariusza
W dniu 23.10.2019 uczniowie klas II LO, III LO, IV TE, IV TI uczestniczyli w spotkaniu z zastępca notariusza Panią Sylwią Kopiś. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z drogami dojścia do zawodu notariusz i innych zawodów prawniczych. Zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia dalszej nauki na kierunkach prawniczych.

Wizyta zawodoznawcza, mająca na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w przedsiębiorstwie ZPHU Skraw-Met w Szczytnie.
W dniu 21.10.2019 r. uczniowie klasy III Wb, kształcący się w zawodzie mechanik operator obrabiarek skrawających wraz z nauczycielami Oksaną Sostek, Jackiem Zapadką i Rafałem Kozłowskim i Marcinem Dąbkowskim zwiedzali przedsiębiorstwie ZPHU Skraw-Met w Szczytnie. Pracownicy zakładu oprowadzili uczniów po wszystkich działach i pokazując jak wygląda praca w firmie. Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w warunkach gospodarki rynkowej, poznała możliwości jakie stwarza praca w przedsiębiorstwie oraz poznała oczekiwania pracodawców względem pracowników.

Wizyta zawodoznawcza, mająca na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w przedsiębiorstwie FM BRAVO w Szczytnie.
W dniu 22.10.2019 r. uczniowie klasy II Wd, kształcący się w zawodzie mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej wraz z nauczycielami Oksaną Sostek, Jackiem Zapadką i Rafałem Kozłowskim zwiedzali zakład produkcyjny FM BRAVO. Pracownik zakładu Pan Mariusz Rogacz oprowadzili uczniów po wszystkich działach. Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w warunkach gospodarki rynkowej, poznała możliwości jakie stwarza praca w przedsiębiorstwie oraz poznała oczekiwania pracodawców względem pracowników.

Warsztaty p.t. „Wielokulturowość Kapitałem Przyszłości”
W dniu 24.10.2019 r. uczniowie klas III LO, III TI, IV TE, II LO, II TI, IV TI, III TE, II wd, 3 wd, 3 A, I LO g uczestniczyli w warsztatach p.t. „Wielokulturowość Kapitałem Przyszłości”, prowadzonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie.

Doradca zawodowy Oksana Sostek