Biuletyn Informacji Publicznej
menu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

2019-11-06 11:06:53 (ost. akt: 2019-11-06 11:09:26)

31 października 2019 r. odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie z klasą pierwszą. Myślą przewodnią pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania. Policjanci uświadamiali młodzieży kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości oraz jakie są procedury postępowania z nieletnimi. Nie zabrakło również informacji o bezpieczeństwie w Internecie, a także o szkodliwości narkotyków, dopalaczy i konsekwencjach prawnych związanych z ich posiadaniem.

Katarzyna Napiórkowska