menu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci szkoły)

2020-04-30 12:49:26 (ost. akt: 2021-04-23 15:10:10)

Do dnia 14.05.2021 roku emeryci i renciści szkoły proszeni są o dostarczenie do księgowości , przesłanie pocztą lub wrzucenie do skrzynki pocztowej wiszącej na szkole od strony podwórka oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
Emeryci nauczyciele składają również oświadczenie do naliczenia funduszu socjalnego.

Niedostarczenie oświadczeń będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie_majątkowe_ZFŚS

Oświadczenie_do_ZFŚS

Wersje w PDF:

Oświadczenie_majątkowe_ZFŚS (PDF)

Oświadczenie_do_ZFŚS (PDF)