menu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Emeryci

do 26.05.2022 – składanie oświadczeń majątkowych ZFŚS za rok poprzedni do działu kadr

oraz emerytowani nauczyciele składają również oświadczenie o aktualnej wysokości emerytury brutto od dnia 01.03.2022 r. na podstawie decyzji lub zaświadczenia z ZUS.

Nauczyciele

do 26.05.2022 – składanie oświadczeń majątkowych ZFŚS za rok poprzedni do działu kadr

Niedostarczenie oświadczeń będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Załączniki druków oświadczeń znajdują się poniżej:

Oświadczenie_majątkowe_ZFŚS (PDF)

Oświadczenie_do_ZFŚS (Emeryci) (PDF)