menu

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny na Warmii i Mazurach

2021-10-21 19:38:53 (ost. akt: 2021-10-21 19:47:54)

Pierwszy Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny na Warmii i Mazurach.

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny był inicjatywą apolityczną. W wydarzeniu on-line udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele samorządu województwa oraz wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Uczniowie przedstawili wiele działań i pomysłów na to, jak można chronić środowisko w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.
Nasz powiat reprezentowało Szkolne Koło Ekologiczne z Zespołu Szkół nr 1. Prezentację pt. „Dobre praktyki dla klimatu” na forum Sejmiku Klimatycznego przedstawiła Anna Piórkowska z kl.IV TE.
Obrady zakończyły się sformułowaniem postulatów młodzieży.