menu

Święto Konstytucji 3 Maja

2022-05-02 13:16:50 (ost. akt: 2022-05-02 13:23:57)

1791 roku, dokładnie 231 lat temu Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie , a drugą na świecie konstytucję.
Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Była ona Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.
Konstytucja znosiła wolną elekcję, liberum veto, zmieniała ustrój państwa z monarchii elekcyjnej w monarchię dziedziczną, obywatelskie prawa polityczne rozszerzała na mieszczan, a chłopom dawała ochronę prawną. Wprowadzono także trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Stworzyła podstawy nowoczesnej monarchii konstytucyjnej z parlamentem i sprawnym rządem. Była dowodem na to, że Rzeczpospolita ma w sobie dosyć sił do przezwyciężenia kryzysu.
Pamiętajmy, że konstytucja 3 maja to niewątpliwie jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Mieli tego świadomość posłowie na pierwszy po odzyskaniu wolności Sejm Ustawodawczy, ustanawiając rocz­nicę jej przyjęcia świętem państwowym, mieli posłowie na sejm w roku 1990, przywracając to święto. Jej znaczenie doceniła w roku 2015 Komisja Europejska, wyróżniając ją Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.