menu

Wielki sukces Pani Małgorzaty Paszkiewicz

2024-05-31 13:51:47 (ost. akt: 2024-05-31 14:05:04)

Pani Małgorzata Paszkiewicz prowadziła 28.05.2024 r w Warszawie warsztaty, podczas których dzieliła się wiedzą (narzędzia cyfrowe w projektach szkolnych) i dobrymi praktykami w trakcie seminarium szkoleniowego dla nauczycieli- eTwinnerów z całej Polski.

Nasza koleżanka została zaproszona przez eTwinning Polska – instytucję będącą częścią unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej oraz działającej w ramach Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), zrzeszającą polskie szkoły, nauczycieli i uczniów prowadzących międzynarodowe projekty szkolne. Instytucja ta doceniła wieloletnią pracę Pani Małgorzaty Paszkiewicz, która zrealizowała w naszej szkole wiele projektów, zdobywając certyfikaty i nagrody.

Podczas seminarium pt. „Międzynarodowe Projekty VET w Praktyce” organizowanego przy współudziale WorldSkills Poland i Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla nauczycieli i dyrektorów szkół średnich z całej Polski, Pani Paszkiewicz prowadziła prezentację dobrych praktyk na sesji plenarnej, podczas której dzieliła się doświadczeniem nabytym w trakcie realizacji międzynarodowych projektów eTwinning z uczniami Jedynki. Dodatkowo Pani Paszkiewicz prowadziła warsztaty pt. “Transformacja Cyfrowa w Projekcie eTwinning”, w trakcie których pokazywała, jak wybrane narzędzia TIK mogą przysłużyć się realizacji projektu eTwinning na poziomie europejskim. Przekazała także praktyczną wiedzę związaną z koordynacją i zarządzaniem projektem, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji szkoleniowych dla nauczycieli. Dzięki temu Pani Paszkiewicz poszerzyła własne zasoby wiedzy o nowoczesne formy prowadzenia działań projektowych, nakierowanych na uczniów szkół technicznych i branżowych.

Społeczność Jedynki serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów zawodowych.