menu

Praca w banku - zawodowe studium przypadku. Praca w banku daje możliwości!

2024-06-03 10:27:00 (ost. akt: 2024-06-03 10:29:41)

Praca w banku, zawodowe studium przypadku. "Praca w bankowości daje możliwości"

Uczniowie klas: 4TL, 4TI, 4TR i 3TL w dniu 29.05.2024 r. wzięli udział w spotkaniu z projektu BAKCYL, którego tematem przewodnim było przedstawienie pracy w bankowości. Poruszona tematyka dotyczyła przyszłości uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym będą wkraczać w świat nowej ścieżki zawodowej. Studium przypadku zostało przedstawione na wyborach z jakimi uczniowie będą musieli spotkać się po zakończeniu szkoły średniej. Głównymi celami spotkania było pokazanie obrazu jak zmienia się rynek pracy oraz jak duży wpływ na jego kształt ma rozwój technologii, jak wiele zawodów potrzebnych jest w bankowości oraz jakie dają możliwości rozwoju. Przedstawiono także kompetencje twarde oraz miękkie, które są istotne na rynku pracy, wskazano możliwe ścieżki edukacyjne, które pozwolą na znalezienie pracy w sektorze finansowym, szczególnie w bankowości. Uświadomiono uczniom, jakie umiejętności i cechy są ważne w bankowości oraz jak mogą sami je rozwijać. Na przykładzie ekonomii, IT i marketingu pokazano w jaki sposób mogą zauważyć możliwe ścieżki rozwoju oraz przydatne narzędzia. Dzięki przeprowadzonemu spotkaniu uczniowie zrozumieli, że rozwój w dziedzinach związanych z bankowością otwiera bardzo wiele możliwych ścieżek kariery, a w banku znajduje pracę wielu specjalistów z często nie oczywistych branż. Tak więc, zawody, których uczą się obecnie w naszej szkole otwierają przed nimi szereg możliwości także w bankowości i finansach. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Emilię Walentynowicz, która jest koordynatorem projektu, nauczycielem przedmiotów ekonomiczno-logistycznych oraz pracownikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w sektorze bankowości i finansów. Dzięki czemu na spotkaniu padło wiele przykładów popartych doświadczeniami zawodowymi z życia osobistego.

Emilia Walentynowicz