menu

OGŁOSZENIE! - EGZAMINY PORAWKOWE

Autor: ZS1

Osoby, które nie zdały Egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie dokumentu na adres e-mail Kierownika Szkolenia Praktycznego: zs1ksp@powiat.szczytno.pl

Druk deklaracji można pobrać tutaj: http://m.szczycienski.wm.pl/2018/09/zal-3-deklaracja-19277.pdf